Enebakk prestebolig

Hovedbygningen på Enebakk prestegård ble oppført i 1807-1808. Den er en bred, langstrakt en-etasjes bygning i laftet tømmer. Hovedinngangen i sveitserstil er vendt mot tunet hvor forpakterboligen ligger som en sidebygning. Enebakk har som mange andre prestegårder det hovedmønsteret at inngangen er på midten av huset. Det samme gjelder Hurdal, Høland. Den fredede bygningen har stor aldersmessig og kulturhistorisk verdi. Enebakk prestegård har på grunn av sentrumsutvikling og bebyggelse i området ikke lenger den nære og synlige forbindelsen til Enebakk kirke.