Enebakk prestebolig

Hovedbygningen på Enebakk prestegård ble oppført i 1819, etter at den forrige presteboligen brant, og er nå over 200 år gammel. Det er en bred, langstrakt en-etasjes bygning i laftet tømmer. Den ble delvis ominnredet i 1845. I 1920 inneholdt den 9 værelser og kjøkken samt to loftsværelser. Den fredede bygningen har stor aldersmessig og kulturhistorisk verdi. Hovedinngangen er i sveitserstil og er vendt mot tunet hvor forpakterboligen ligger som en sidebygning.

Enebakk har som mange andre prestegårder det hovedmønsteret at inngangen er på midten av huset. Det samme gjelder Hurdal og Høland. Enebakk prestegård har på grunn av sentrumsutvikling og bebyggelse i området ikke lenger den nære og synlige forbindelsen til Enebakk kirke.

Bygninger på Enebakk prestegård i 1959

Hovedbygning 1819, fredet i 1991

Driftsbygning 1916/ 1917

Stabbur 1918

Grisehus

Forpakterbolig med elder bygningsmateriale, men sin form og stil fra 1929

Redskapsbu, garasje og vedskjul