Enebakk prestebolig

Hovedbygningen på Enebakk prestegård ble oppført mellom 1807-1808. Den er en bred, langstrakt en-etasjes bygning i laftet tømmer. Hovedinngangen i sveitserstil er vendt mot tunet hvor forpakterboligen ligger som en sidebygning. Den fredede bygningen har stor aldersmessig og kulturhistorisk verdi. Enebakk prestegård har på grunn av sentrumsutvikling og bebyggelse i området ikke lenger den nære og synlige forbindelsen til Enebakk kirke.