Eiker prestebolig, Haug

Eiker prestebolig ble oppført i 1972 og ble bygget på grunnmuren av den forrige presteboligen. Det var opprinnelig en egen kontorfløy på 50 m2 tilknyttet huset, som senere har blitt inkludert i resten av bygget. Det nærliggende uthuset er sammen med stabburet det eneste som er igjen fra den opprinnelige prestegården. Stabburet ble bygd i 1860 og er i tømmer. Boligen ligger svært sentralt i Hokksund og er en del av kulturlandskapet rundt Haug kirke.