Eidsvoll prestebolig

Eidsvoll prestegård har med sine omgivelser stor verneverdi, men den store hovedbygningen fra 1720 hvor familien Wergleland bodde, brant ned i 1877. Dagens prestebolig mangler den naturlige nærheten til historien og til kirken. Ved en gjennomgang av boligen i 1984 gikk man vekk fra fredningforslaget som hvilte på bygningen. Riksantikvaren har foreslått overfor kommunen at prestegårdstunet med omgivelser blir regulert til spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven.