Eidskog prestebolig

1 / 2

Eidskog prestegårds våningshus ble oppført omkring 1860 i halvannen etasje med veranda i sveitserstil. Våningshuset fikk en betydelig oppgradering i 1975. Forpakterboligen er fra 1971-72. Stabburet i laftet tømmer ble oppført i 1827.

Gårdsbruket og presteboligen er i dag to helt separate enheter og står ikke i den sammenheng som var realiteten før. Gårdsbruket eies også av OVFog forvaltes i et langsiktig og helhetlig perspektiv, som et forpaktningsbruk. Presteboligen ble rehabilitert av OVF i 2013.