Eid prestebustad

Eid prestebustad ligg i tettstaden Nordfjordeid. Bustaden blei reist i 1902, etter at den gamle prestebustaden frå 1820 vart råka av brann. Den nye prestebustaden blei oppført i laftet plank, i sveitserstil etter teikningar av Grimnes, som han gjorde i 1901. Grunnplanen viste på første etasje, kjøkken, kontor, barneværelse og kontor. Bustaden er på ein og ein halv etasje og er på 185 kvm og har kjellar under hele. Prestebustaden er til utleige.

Eid kyrkje er ei tømra langkyrkje frå 1849. Ho blei teikna av Claus Wiese, ein lokal handelsmann, etter teikningane til H. D. F. Linstow.