Egersund prestebolig

1 / 3

Eigersund prestegard ligger på ein framifrå plass på ein høgde i landskapet. Hovedbygningen med sidefløy på Eigersund prestegard er vorte fredningsvurdert, men bygningen har nyare interiør frå fleire tidsperiodar. Ein del av autensiteten, som er eit kriterium ved ein bygningsfreding, er borte. Det er heller ikkje synleg kontakt mellom prestegarden og kyrkja i Eigersund. Den opprinnelege tømmerkjernen i bygninga kal være frå 1760, medan den fekk eit tilbygg i 1840- åra som delvis er oppførd i reisverk.

Egersund prestebolig ble restaurert i 2021.