Dypvåg prestebolig

1 / 3

Dypvåg prestegård grenser til Dybvåg kirke og kirkegård. Prestegården ligger lunt i et dalsøkk ned mot Lyngørfjorden i Tvedestrand kommune. Allfarveien og bilveien er lagt gjennom eiendommen. Hovedbygningen fra 1879-79 er en toetasjes bygning i sveitserstil med værelser plassert på hver side av en midtgang. Prestegården var en embetsmannsgård og ble fredet sammen med stabburet fra 1800-tallet. Mellom presteboligen og kirken lå en liten prydhave, mens en stor frukthave lå lavere i terrenget. Samspillet og nærheten mellom presteboligen, kirken og haveanlegget er relativt intakt.