Dovre prestebolig

1 / 2

Prestegarden ligger høyt oppe i dalsiden nord for kirken. Gårdstunet med fem bygninger har fredet eksteriør og spiller sammen med Tofte gård en meget viktig rolle i det helhetlig kulturmiljøet. Da Dovre ble eget prestegjeld i 1860 ble Skjelstad gård prestegard for Dovre. De nåværende husa på garden skal være bygd etter at våningshuset var ferdig; Låve, stall, fjøs, stabbur ble bygget før 1899. Prestegården hadde egen seter i Einbuggdalen.

Våningshuset er et midtkammerhus bygd mellom 1863-1870 . Bygningen fikk ny rominndeling, restaurering og oppgradering innvendig i 1984-85, bekostet av OVF. Det er et helhetlig langstrakt gårdstun med stor grad av arkitektonisk verdi og har kulturhistorisk interesse.