Bud prestebolig

Bud prestegård ligger ytterst på Romsdalskysten, i Fræna kommune ca 40 kilometer fra Moldet. Tettstedsutviklingen på Bud har ført til at prestegården ikke lenger ligger like åpent i landskapet som før. Nåværende bolig ble oppført i 1855 og er trolig en i rekken av flere presteboliger som har ligget sentralt plassert på denne kyststripa.

Besøk av biskoper

I 1533 var Bud et stort handelsted mellom Trondheim og Bergen hvor det bodde 400 mennesker, og vi vet at erkebiskop Olav Engelbrektsson ledet riksmøte her – og det møtet kan ha funnet sted på datidens prestegård. Med jevne mellomrom besøkte biskoper prestegjeldene, da bodde de på stedets prestegård. I katolsk tid hadde prestegårdene tett kontakt med det aller øverste sjiktet i samfunnet. Under kongebesøket i 1733 besøkte også danskekongen Christian 6. datidens prestegård.