Brunlanes prestebolig, Tanum

Tanum prestegård ligger i Brunlanes i Larvik kommune like ved Tanum middelalderkirke og er i dag Vestfolds eldste bevarte embetsgård. Den er også kalt Brunlanes prestegård.

Prestegårdens hovedbygning ble oppført i perioden 1762-1767 på samme grunn som den tidligere gården. Bygget var preget av rokokkostilen fram til 1904 da verandaen ble oppgradert til noe mer moderne.

Prestegården har fem fredede bygninger som er gruppert rundt et åpent firkanttun.

  • Våningshuset er et stort to-etasjes laftet tømmerbygg med høyt valmtak.
  • Forpakterboligen er oppført rundt 1760-70.
  • Det laftete stabburet har klokketårn og ble oppført i 1789.
  • Driftsbygningen og vognskjulet i bindingsverk ble oppført i 1913.

Prestegården er kjent som et kjært hjem for forfatter og husmor Hanna Winsnes, som sammen med sin ektefelle, prest og stortingsmann Paul Winsnes virket i soknet i årene 1830-45.

De kom til Tanum etter etter kortere tids tjeneste på prestegårdene i Vang ( Valdres), i Trysil, Hurdal og Nord Aurdal. Mens familien, med åtte barn, bodde på Tanum var Paul Winsnes stortingsrepresentant ved siden av prestekallet.

På prestegården holdt Winsnes hustellopplæring for unge piker. I tillegg ble hun inspirert til å skrive en roman, en rekke artikler og noveller. På Tanum i Brunlanes begynner hun sitt forfatterskap og det fortsetter hun med på Vang prestegård i Hedmark, når de flytter dit i 1845. Hanna Winsnes dør på Vang (Hamar) i 1872.