Brunlanes prestebolig, Tanum

1 / 6

Tanum prestegård ligger i Brunlanes i Larvik kommune like ved Tanum middelalderkirke og er i dag Vestfolds eldste bevarte embetsgård. Den er også kalt Brunlanes prestegård.

Prestegårdens hovedbygning ble oppført i perioden 1762-1767 under ledelse av amtsforvalter Heegaard, på en tomt nærmere kirken enn der den forrige hadde stått. Bygget ble på 23x12 meter og fikk helvalmet tak, noe som var et kostbart og komplisert byggeprosjekt. Huset var preget av rokokkostilen fram til 1904 da huset fikk en hovedreparasjon og ny veranda ble tilført.

Prestegården har fem fredede bygninger som er gruppert rundt et åpent firkanttun.

  • Våningshuset er et stort to-etasjes laftet tømmerbygg med høyt valmtak.
  • Dagens forpakterboligen er oppført rundt 1877
  • Det laftete stabburet har klokketårn og ble oppført i 1789.
  • Driftsbygningen og vognskjulet i bindingsverk ble oppført i 1913.

Prestegården er kjent som et kjært hjem for forfatter og husmor Hanna Winsnes, som sammen med sin ektefelle, prest og stortingsmann Paul Winsnes virket i soknet i årene 1830-45.

De kom til Tanum etter etter kortere tids tjeneste på prestegårdene Nord Aurdal (Valdres), Hurdal og Trysil. Mens familien, med åtte barn, bodde på Tanum var Paul Winsnes stortingsrepresentant ved siden av prestekallet.

På prestegården holdt Winsnes hustellopplæring for unge piker. I tillegg ble hun inspirert til å skrive en roman, en rekke artikler og noveller. På Tanum i Brunlanes begynner hun sitt forfatterskap med krimromaner under psevdonym, og deretter Husholdningsbok : Lærebog i de forskjellige Grene af Husholdningen og den blir utgitt da de har flyttet til Vang prestegård ved Hamar i 1845. Hanna Winsnes døde i 1872.

OVF har etablert jord/ bergvarme i presteboligen og restaurert og lagt om gulvet slik at det ikke bryter med øvrig stil. Kjøkken grua er tilbakeført. På driftsbygningen er taket rehabilitert.