Brønnøy prestebolig

1 / 2

Brønnøy prestegard har ligget rett ved Brønnøy kirke siden middelalderen. Utviklingen i selve Brønnøysund har medført at prestegården har tapt noe av sin unike plassering pga fortetting og tettstedets utviklingen. Blant annet er rådhuset oppført på prestegårdens grunn.

Brønnøy prestegård var en av de store gårdene i sognet og bestod av 22 små og store bygninger. Bygningsmassen og eiendommen var som en liten by på stedet. I dag står kun hovedbygningen fra 1844-45 igjen på dette stedet. Huset er tegnet av en engelsk arkitekt etter mønster av president Washingtons barndomshjem i USA. Det er bygd i " herregårdssstil" og prosten Marstrander er byggherre. Den opprinnelige hovedportalen i empirestil rundt inngangen er bevart.

Prestegården var møtested for det første møte i Brønø formannskap i 1838. På møtet ble fattig -og skoleregnskapet for 1837 revidert. I 1890 ble presteboligen pusset opp. Mye av den store hagen ble ødelagt under krigen av tyskerne. En større oppgradering av huset skjedde i 1974. Senere er det blitt innvendige endringer i 1996. Prestegården stod på statens fredningsverdige liste allerede i 1920-årene og ble fredet i 1991.