Borgund prestebolig, Larsgården

Borgund prestebolig i Borgundgavlen i Ålesund har utsikt over fjorden. Tømmerboligen ble oppført i 1888 i typisk sveitserstil og har særtrekk som er typiske for en embetsmannsbolig lang kysten og i bynært område.