Borg bispebolig

Fredrikstad bispebolig ble tegnet av arkitekt Ole Andreas Sverre ( 1865-1952) og oppført i 1917 for trelasthandler Søren Capjon. Teglsteinsbygningen ligger i hjertet av Fredrikstad og er hovedsete for Borg bispedømme. Siden 1969 har det vært både biskopsbolig og kontor for stabsamlinger i Borg bispedømme.

Boligen eies av Clemens Eiendom som er et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets fond. CE eier også Borg bispedømmerådskontor, nummer 9 i samme gate.