Bolsøy prestebolig på Røbekk

Bolsøy prestegard fra 1840 ligger i Røbekk, et lite tettsted ved Molde. Gården ble innkjøpt som prestegård i 1860 etter at Bolsøy ble eget prestegjeld og fraskilt Veøy noen år tidligere.

Hovedbygningen som ble oppført av sorenskriver Delphin i 1840 er et laftet tømmerhus med liggende kledning og mansardtak. Huset har rette gavler og to arker på hver langside. Langfasaden mot haven på sørsiden, er symmetrisk utformet med en midtstilt veranda. Planløsningen viser spor etter empire.

Et møtested har presteboligen vært for bygdefolket. Presten ble regnet som øvrigheten i bygda og boligen var et signalbygg i sin tid. Siden sorenskriveren beboddde huset da det var nytt, kan også bygningen se tilbake på en historie fra denne embetsperioden.

Borgstua fra 1839 er et toetasjes laftet tømmerhus med stående kledning og saltak.