Bjørnør prestebolig

Bjørnør prestebolig ble tegnet av arkitekt Georg Arentz og ble oppført i 1910. Han var den eneste av landbruksingeniørene som tegnet prsteboliger i jugend stil. Tegningene til Bjørnør prestegård har også blitt brukt for Veøy prestegård. Presteboligen ligger 300 meter øst for kirken i åpent landskap og i et jordbruksmiljø. Kirken er bygget i 1702.

Landbrukseiendommen ble solgt i 2005.

Stor hvitmalt trebygning fra tidlig nittenhundretall

Foto: OVF