Bjørgvin bispebustad

Bjørgvin bispebolig ligger i Bergen og boligen er tegnet av Hans Magnus i 1956 og oppført i 1958. Planløsningen viser forkontor, kontor og arkiv i tillegg til dei øvrige romma. Bispedøme omfattar dei gamle fylka; Hordaland og Sogn og Fjordane, og er saman med Nidaros det eldste bispedøme i Norge. Bispedømme på Vestlandet blei fyrst etablert på Selje på 1000-talet under Olav Kyrre, men då skrinet til St.Sunniva med dei heilige relikvier blei flytta til Bergen i 1170 fikk bispesete nye røtar her.

Bispeboligen ble rehabilitert av OVF i 2023 med nytt kjøkken og nytt bad. Innvendige ble veggene malt og gulvene slipt og lakket. Hagen ble rehabilitert med ny beleggingsstein og ny støttemur.