Berg prestebolig, Senja

Berg prestebolig ligger i tettstedet Skaland på Senja. Presteboligen ble oppført i 1925 av materialer fra den eldre prestegården som lå nærmere sjøen. Presteboligen huset Norges første kvinnelig prest Ingrid Bjerkås i 1961, da hun var sokneprest i Berg og Torsken.

Den gamle presteboligen lå nærmere vannet og kirken på den andre siden. I 1857 var det på denne prestegården ansatt to tjenestejenter og en budeie. En av dem hjalp til med fødsler og var til hjelp ved selskaper og ellers støtte. Det var en ensom situasjon å være prestekone på denne tiden, siden presten selv ofte var avsted og hadde stort sogn å betjene i all slags vær.


En kvinnelig pioner

I 1862 ble Allette Marie Helga Henriette Heyerdahl født på prestegården. Hun var prestedatter og ble gift med prest. Det var ikke så helt uvanlig den gangen. Etter å ha tatt artium som en pioner blant kvinner, fortsatte hun og studere. Hun ble den første kvinne som studerte teologi, men praktiserte aldri. Hun giftet seg med studievenn Nils Roth Heyerdahl. Som prestefolk bodde de på prestegårdene : Voss, Sandar, Tinn, Holla ved Ulefoss og tilslutt på Bakkelund i Østre Aker.