Bamble prestebolig

Bamble prestebolig ble oppført i 1891 etter tegninger av Ch. Bretteville. Bygningen har klassisk sveitserstil, stor veranda og flere stilsikre bygningsdetaljer. Den tidligere presteboligen som ble revet i 1891 var tredelt og oppført av Lammers som også stod som byggherre for Bamble kirke rett ved. Foran i den gamle prestegården anla Lammers en stor hage i engelsk parkstil. Den første landbrukskolen i Telemark ble holdt i denne gamle prestegården. Dagens prestebolig gjennomgikk en viktig og stor rehabilitering våren 2013.

Dermed har presteboligen fått tilbake sin opprinnelige romstruktur. Det er blitt nye gulv og nytt varmeanlegg i presteboligen.