Øyer prestebolig

Prestegarden har en unik beliggenhet sørvest for kirken fra 1795, og har ligget på samme sted siden middelalderen. Dette plasserer garden i en sterk tradisjon til kirkens liv og som geistlig midtpunkt for bygda gjennom generasjoner.

Øyer prestegard har opprinnelig bestått av to bygninger som i 1832 ble bundet sammen til et sammenhengende hus med en langfasade på rundt 30 meter. Den sydlige bygningen er eldst fra 1590, mens nordre del skal være oppført i 1756-57. I 1762 hadde prestegarden i alt 27 hus. Bygningen fikk sitt nåværende utseende i enkel empire i 1835, etter en ombygging av presten Heyerdahl.

Rundt 1900 var presteboligen i forfall og kommunestyret ønsket å rive bygningen i 1919. Huset ble tilbudt den store museumsmannen og samleren Anders Sandvig og det var snakk om å flytte den lange presteboligen til Maihaugen. Øyværingene mobiliserte til kamp for huset og det ble restaurert i 1922-1924. Da ble også kjelleren under huset bygget. Hovedhuset, drengestua og stabburet ble fredet i 1991. Gårdsbruket ble utskilt og solgt i 2012 sammen med drengestua og stabburet, og er ikke lenger i OVFs eie.