Øvre Stjørdal prestebolig, Hegra

1 / 2

Øvre Stjørdal prestebolig lå tidligere i Hegra sogn og blir gjerne kalt Hegra prestegard. Prestegårdstunet ligger rett ved Hegra kirke fra 1783. Kirkested og prestegård har tradisjoner tilbake til middelalderen. Hovedbygningen, en to-etasjes tømmerbygning ble reist i 1850. Bygningens grunnplan er i all hovedsak beholdt.


I tillegg til hovedbygningen er også driftsbygningen fra 1925-29 fredet og stabburet fra andre halvdel av 1800-tallet. Stabburet er oppført i laftet tømmer over tre etasjer. Stokkene er merket etter å ha vært flyttet og gjenoppført. Driftsbygningen var opprinnelig en vinkelbygning, men er i dag redusert til en enkel fløy. Anlegget representerer en geistlig embetsgård med kultur og tradisjoner tilbake til middelalderen.