Østre Toten prestebolig, Hoff

1 / 11

Østre Toten eller Hoff prestegård ligger på Hovsvangen i Oppland. Byggherre til den to etasjes høye tømmerbygningen var sokneprest Ole Hannibal Hof som kom til Toten som sogneprest i 1730 og oppførte boligen året etter. I første og andre etasje var det opprinnelig seks værelser, andre etasje var for gjester og nedenunder rom for daglig bruk. Under folketellingen i 1801 sysselsatte bygningen på 600 kvadratmeter, bestyrerinne og ni tjenestejenter. I 1991 ble den høyreiste bygningen og tunets bygninger fredet.

Et fredet prestegårdsanlegg

  • Hovedbygningen fra 1730-31, ble forlenget i 1827
  • Forpakterboligen fra 1830
  • Stabbur fra 1844
  • En korntørke, trolig fra 1789.s

I 1971 ble bygningen oppgradert og romfordelingen endret. I 2016 begynte arbeidene med nytt sanitæranlegg og isolasjon i presteboligen. Dette stod ferdig i februar 2017. Vinteren 2018 ble det lagt nytt tak og nytt bad. Prestegården har idag innlagt bergvarme, nytt kjøkken og bad. Flere vegger er blitt overflatebehandlet og restaurert på bakgrunn av det opprinnelige uttrykk. Terrassen på fasadesiden er bygget ny og utført på grunnlag og modell etter etter forrige.

Hagen har sin egen historie, hvor en del er i bruk som skolehage. Forpakterboligen har fått nytt sanitæranlegg og tegltak.

I magasinet Kulturaven kan man lese om forvandlingen av prestegården til Ole Hannibal Hoff i 2019.

Mange prester har satt spor etter seg, men ved siden av Ole Hannibal Hof, Hr Ole som han ble kalt, springer også rasjonalisten Frans P. Hopstock frem. Han er langt fra kjent som en som bygget nytt eller drev vedlikehold, men snakket om poteten fra prekestolen.

Lykkelig er den som eier en bakke mot syd, hvorpaa han kan sætte Poteter. - Sæt Poteter og I skulde ikke angre.

Potetprest Frans Philip Hopstock (fra 1808-1824) i en preken i Balkekjørkja.