Nabo­var­sel og naboerklæring

I forbindelse med byggesaker og fradeling av eiendom må det sendes inn et skriftlig nabovarsel til OVF. Når naboeiendommen er festetomt, skal nabovarsel sendes både til grunneier og til fester. Noen tiltak krever også skriftlig samtykke fra OVF i form av en naboerklæring.

Send nabovarsel

Nabovarsel må sendes til OVF i forbindelse med byggesaker, fradeling av eiendom mm. Når naboeiendommen er festetomt skal nabovarsel sendes både til grunneier og til fester. Når du sender nabovarsel er det viktig at du legger ved kart og en tydelig beskrivelse av tiltaket, slik at vi lettere kan vurdere saken.

Gå til skjema

Søk om naboerklæring

Naboerklæring er et skriftlig samtykke fra OVF. Dette må det søkes om ved tiltak som avviker fra lovens regler om fire meters avstand til felles eiendomsgrense. Når du søker om naboerklæring vil vi i skjema etterspørre den informasjonen som er nødvendig for oss i vår vurdering. Det er viktig at du legger ved et kart som tydelig viser avstanden til felles eiendomsgrense.

Gå til søknadsskjema