Stu­den­ter ten­ker nytt: Natur­park i næringsparken.

30 studenter har gjennom to tettpakkede uker i Oslo Entreprenørskapsliga, jobbet frem forslag til hvordan Prestmoen på Ringerike kan bli det mest innovative området for næring og friluftsliv Norge har sett.

Publisert

First Lo 2023 10 26 Andre Nesheim 1001

Intense arbeidsdager på Oslo MET

Konkurranse, læring og verdiskaping

Oslo Entreprenørskapsliga er over for i år og studentene har presentert sine løsningsforslag for publikum og jury. Det resulterte i premier og applaus, men viktigst av alt mange gode løsningsforslag.

Bak konkurransen står Ungt entreprenørskap og målet er å gi studenter erfaring i innovasjon og entreprenørskap gjennom å jobbe med reelle, multikomplekse oppgaver. En av årets oppgaver knyttet seg til eiendommen Prestmoen ved Hønefoss – et område som Opplysningsvesenets fond eier og ønsker å utvikle.

– Vi har fått mange innovative ideer og verdifulle perspektiver som vi tar med inn i prosjektet vårt.

Knut Halvor Hansen fra OVF, for anledningen også oppdragsgiver og jurymedlem.

En oppgave fra virkeligheten

Oppgaven studentene fikk var som følger: "Hvordan utvikle en næringspark på Prestmoen for samfunnsansvarlige, plasskrevende næringsaktører i det grønne skiftet, som i tillegg til å skape grunnlag for økonomisk vekst, også bygger verdier sosialt, kulturelt og miljømessig på Ringerike?"


Fire utdanningsinstitusjoner på tvers

Ungt Entreprenørskap samarbeider med utdannings-institusjoner og næringsliv for at utfordringene studentene får er knyttet til reelle prosjekter i arbeids- og næringslivet.

30 studenter fra Oslo MET, Høyskolen Kristiania, Fagskolen i Oslo og Norges Idrettshøyskole fordelt i til sammen seks grupper på tvers av sine utdanningsinstitusjoner og fag, jobbet frem forslag til hvordan OVF-eide Prestmoen kan bli et utstillingsvindu der næring og natur går hånd i hånd.

Prestmoen ved Hønefoss (se gul ring)
Prestmoen ved Hønefoss (se gul sirkel)


Ambisjoner for området

OVF har gjennom lang tid arbeidet med planer for at området i fremtiden skal bli en park full av attraktive arbeidsplasser i bedrifter som har høyt fokus på grønn og sosial bærekraft, produksjonsbedrifter med behov for mye plass.

De seks gruppenes forslag, inneholdt alle elementer i samme retning: Fremtidens næringsparker bør være en kombinasjon av park og næring som ivaretar sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft på en samfunnsansvarlig og attraktiv måte. OVF ønsker å bidra til at vi som eiendomsutvikler går i front i innovasjonsarbeidet for å tilrettelegge for ansvarlig samfunnsutvikling.

Gruppearbeid
Aktivt gruppearbeid i 7 grupper

Studentene gjennomførte både med egne undersøkelser, og fikk innspill fra OVF og andre eksperter på områdeutvikling. Til slutt presenterte studentene sine forslag til løsninger for en jury og publikum på Sentralen i Oslo.

Natur og næring
Thomas Næss (t.v) og David Atarodiyan

Gjennomgående for alle besvarelsene var kreative og nyskapende innspill til hvordan næringsutvikling og naturrikdommen i området kan gå hånd i hånd. Thomas og David brukte Operabygget i Oslo som eksempel. "Mange har vært på Operaen, men flest på taket" - Vi vil skape et område der den fantastiske naturen i Prestmoen blir en del av løsningen. Her skal du også kunne gå på takene, sier Thomas og David. - Et herlig sted å jobbe, besøke og nyte!

Veien videre

- OVF vil ta med seg alle de gode forslagene i det videre arbeidet med Prestmoen. Området skal bli det mest innovative området for næring og friluftsliv Norge har sett, sier prosjektleder i OVF Knut Halvor Hansen.