Ster­ke kref­ter i småkraft

De store vannkraftutbyggingenes tid er over, men det er fortsatt mye energi å hente i mindre vassdrag. OVFs datterselskap Clemens Kraft har siden oppstarten i 2006 etablert seg som Norges tredje største produsent av småkraft i Norge.

Publisert

Bilde av kraftverket i Ringdal. Foto

Ringdal Kraftverk i Hellesylt ligger i Stranda kommune i Møre og Romsdal, ikke langt fra Geirangerfjorden

Verden trenger stadig mer ren, fornybar energi. I Norge har vi rikelig tilgang på den beste kilden av dem alle: vann. Vannkraft er en fornybar og ren energikilde som verken slipper ut klimagasser eller forurenser nærmiljøet. OVF eier tomter over hele landet, og opprettet Clemens Kraft i 2006 for å utnytte fallrettighetene som finnes på noen av eiendommene. I de senere år har Clemens Kraft også utvidet sin virksomhet til å omfatte utbygging i samarbeid med andre grunneiere, og er et viktig bidrag til OVFs arbeid med sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft.

I dag prioriterer Clemens Kraft prosjekter hvor normal årsproduksjon er større enn ca. 10 GWh. Dette er kraftverk som ved full produksjon dekker energibehovet til rundt 500 husstander. Clemens Krafts strategi var opprinnelig å bygge opp en samlet vannkraftportefølje på minimum 600 GWh innen 2021. Fasiten er et realisert produksjonsvolum som vil ende på 700 GWh ved årets slutt. Det gir en samlet produksjon som tilsvarer strømforbruket til om lag 35 000 husstander, tilsvarende en mellomstor norsk by.

Ny daglig leder

I august 2021 tiltrådte Knud Hans Nørve som ny daglig leder av Clemens Kraft. Han har lang erfaring fra energibransjen, blant annet som partner i Rystad Energi og sist som administrerende direktør i gassinfrastrukturselskapet Infragas Norge. Nørve forteller om en spennende vekstreise for Clemens Kraft, fra det som startet som et lite oppstartselskap til å bli en av Norges største aktører innen småkraft.

– Clemens Kraft har hatt en kraftig vekst de siste årene, mye på grunn av at OVF har vært en solid og langsiktig eier. Gjennom oppkjøp av mindre småkraftselskaper med god produksjonshistorikk, oppbygging av en organisasjon med unik kompetanse, utbygging og kommersialisering av kraftverk, har Clemens Kraft bygget en variert portefølje av lønnsomme småkraftverk, forteller Nørve.

Portrett av Knud Nørve

Knud Hans Nørve tiltrådte som daglig leder av Clemens Kraft i august 2021

Foto: OVF

Lokal verdiskapning

Clemens Krafts kraftverk er lokalisert over hele landet, med tyngdepunkt på Vestlandet og i Trøndelag. De lokale grunneierne som sitter på fallrettighetene, er de viktigste samarbeidspartnerne. Fallrettighetene, som er utleid på langvarige kontrakter med hjemfallsrett, sikrer grunneierne en årlig leie som normalt er fastsatt ut fra kraftverkets omsetning. Som regel er også grunneierne engasjert med tilsynsoppgaver. Ut over dette kjøpes en stor andel av produkter og tjenester i utbyggingsfasen fra lokale leverandører, og eiendomsskatt tilfaller kommunen i driftsfasen.

Åpning av Hellifossen kraftverk, hvor ordfører trykker på knappen

Ordfører Britt Helstad i Bindal kommune trykket på knappen under åpningen av nye Hellifossen kraftverk den 22. november i år

– I tillegg til at småkraftverk skaper arbeidsplasser og bidrar med utvikling i distriktene, innebærer det moderate inngrep i naturen i forhold til andre energikilder, som for eksempel vindkraft. Enkelt sagt kan man si at det består av et inntakshus med en liten dam oppstrøms i elven. Så låner vi vannet i noen 100 meter hvor det går gjennom kraftverk på størrelse med en fjellhytte, før vannet slippes tilbake i vassdraget, forteller Nørve.

– Både vi og våre samarbeidspartnere vurderer balansen mellom de inngrepene som gjøres i naturen, og holder det opp mot den verdien som inngrepene skaper. Er tallet negativt, kan ikke elva bygges ut. Våre prosjekter skal alltid være bærekraftige – både for økonomi, miljø og samfunnet vi opererer i.

Knud Hans Nørve, daglig leder i Clemens Kraft

Utenlandsk medeier

Clemens Kraft var i utgangspunktet et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets fond, men i 2017 solgte OVF 49,9 prosent av aksjene til pensjonskassen til sveitsiske Coops forsikrings- og pensjonsselskap, CPV/CAP. Investeringen i Clemens Kraft er pensjonskassens første investering i vannkraft.

– Ettersom behovet for kapital økte, kom CPV inn på eiersiden. De var med å sette et videreutviklingsløp for Clemens Kraft, og vekstplanen har blitt gjennomført siden 2017. Vi har hatt en barndom hos et tålmodig OVF og har deretter vært gjennom en hektisk ungdomsfase med OVF og CPV som gode og profesjonelle eiere. Som med alle ungdommer har det vært mye læring og utvikling de siste årene. For å fullføre metaforen vil jeg si at vi nå har passert myndighetsalder – vi er klare til å stå på egne økonomiske ben som selskap, men det er alltid trygt og fornuftig å kunne søke støtte og råd hos foreldrene sine selv om man er blitt voksen, sier Nørve.

Fra gründerbedrift til nasjonal aktør

På de femten år som er gått siden Clemens Kraft ble etablert har selskapet utviklet seg fra å være en typisk gründerbedrift, til å bli en betydelig nasjonal aktør innen småkraft. Suksessformelen er profesjonalisering, effektivisering og porteføljeforvaltning. Nå fokuserer selskapet på god drift og lønnsom utvikling etter 2021.

– Fornybar energi er utvilsomt framtida, og småkraft gir et viktige bidrag til å nå klimamålene i Parisavtalen. Etterspørselen etter fornybar kraft øker betydelig som følge av avkarbonisering av energisektoren, noe som gir store muligheter for småkraftsektoren i Norge, avslutter Nørve.

Coanda inntaket Vossedalselva

Vossedalselvi kraftverk ligger ved Evangervatnet i Voss kommune, og utnytter et fall på 550 meter i Vossedalselvi