Solum preste­gård blir skolegård

OVF arbeider med ny bruk av prestegårdene. Prestegårdene i Stokke og Hommedal er blitt skolegårdsprosjekter etter modell fra Abildsø i Oslo. Nå følger Solum etter. Med sin store bygningsmasse (prestebolig, driftsbygning og forpakterbolig) er den godt egnet til slik bruk.

Publisert

Solum prestegård

Solum prestegård

Når Solum prestegård i Skien blir skolegård, er det den tredje i rekken av tidligere presteboliger som blir arena for ungdom som sliter med motivasjonen i den vanlige skolehverdagen. Både i Hommedal og Stokke har OVF allerede leid ut prestegårdene til samme formål. Målet er å gi et supplerende tilbud for barn på barne- ungdomstrinnet. Ved å tilbringe en dag i uken på prestegården/ skolegården skal de unge økt motivasjon, sosial- og faglig utvikling samt gode og annerledes opplevelser. Modellen for konseptet er hentet fra Abildsø skolegård i Oslo.

Nå legges planene for skolegården på Solum
Fra venstre prestegårdsinspektør Arne Sørum, driver og ny leietaker på prestegården Morgan Sørensen, leder av Skolegårdssentralen Asgeir Føyen

Solum gjennomfører en del rehabilitering før skolen kommer i drift fra januar 2023. Ny fyrkjele og nytt kjøkken er allerede på plass. Sparebankstiftelsene Sør og DNB er gått inn med midler til istandsetting av den gamle prestegården.