Preste­gård som are­na for fred og samarbeid

Nok en gang ble dørene til prestegården åpnet som viktig møteplass. "Ungdommens hærpil", som er en viktig del av Nasjonaljubileet Norge i tusen år, holdt stevne i Harstad, på Trondenes prestegård Stiftsgården, der ungdom møttes til kunstnerisk verksted, og samtale om tid og demokrati.

Publisert

Stiftsgården Trondenes

Trondenes prestegård Stiftsgården

Hvis en hærpil ble satt i gjerdestolpen din i vikingtiden, var det en beskjed om å møte opp med våpen for å løse en konflikt. Da Tore Hund for tusen år siden mottok spydet som tok livet av Asbjørn Sælsbane, var det også med en beskjed – en beskjed om å hevne nevøen. For Nasjonaljubileet Norge i 1000 år er hærpilen en invitasjon til å ta del i samfunnssamtalen med dagens kampmidler; diskusjon og demokratiske virkemidler.

Som en del av markeringsåret 2023, kom ungdommens hærpil til Harstad, Tore Hunds rike. 8 ungdommer tok imot pilen og oppdraget om å ta del i samfunnssamtalen med et kunstnerisk prosjekt. Musikk er viktig i Harstad, med Hærens musikkorps, en stor musikkfestival og Harstad er i tillegg en Friby for forfulgte musikere. Harstads hærpil skal derfor bli en sang.

OVF legger til rette for samlingene ved å stille aktuell prestegård til rådighet for samlingene til Ungdommens Hærpil. På den måten bidrar prestegårdene igjen som sentral møteplass for viktig samfunnsbygging.

Ungdommen samlet på Prestegården Stiftsgården Trondenes
Foran fra v. Lusie og Isak, bak fra v. Jeska, Isak, Elias. Bak dem, Emilie, Anne og Sirasit. Helt bakerst Stine Maren og Lisa.

I oktober har ungdommer fra Heggen videregående skole deltatt i låtskriveverksted med musikerne Lisa Skoglund og Stine Maren Steien på Prestegården Stiftsgården i Harstad. I to skoledager har elevene lært flere teknikker for låtskriving og arbeidet frem tekst og melodi i sine egne sanger. Målet er å uttrykke sine egne tanker og perspektiver i musikken. Det krevet mot.

I tillegg til Lisa og Stine Maren, deltok også musiker Hamid Sakhizada på workshopen. Han fortalte om hvordan han arbeidet med musikk i sitt hjemland Afghanistan, frem til han måtte flykte i 2016. Hamid ble forfulgt i sitt hjemland på grunn av sin musikk og det han ytrer gjennom den. Han kom til Harstad gjennom fribyprogrammet og arbeider i dag som lærer på Harstad kulturskole, der han underviser i det tradisjonelle instrumentet Dambora.

Stine Maren og Elias komponerer
Hamid Sakhizada spiller Dambora