OVFs over­skudd blir grunn­lag for det nye kirkebevaringsfondet

«Regjeringa vil sikre bevaring og vedlikehold av kirker i hele Norge, og har vedtatt å opprette et kirkebevaringsfond som vil gi midler til vedlikehold av våre kirker for generasjoner» skriver regjeringen i en pressemelding. OVFs overskudd skal sammen med overføringer over statsbudsjettet gi grunnlaget for fondet.

Publisert

Autumn inOversiktsbilde viser Nidarosdomen omgitt av trær med høstfarger. I forgrunnen renner Nidelva.

Nidarosdomen i Trondheim Foto: "Autumn in Trondheim" (CC BY 2.0) by Christian Haugen

Evigvarende verdier

De neste 20 til 30 åra skal fondet bygges opp til cirka 10 milliarder kroner og nærmere 1000 kirker er gjennom programmet sikret midler til nødvendig restaurering i generasjoner framover.

I pressemeldingen står det: «Modellen som er valt skal sikre at verdiane er evigvarande, og at kyrkjebevaringsfondet har en årleg ramme på 500 millionar kroner til istandsetjing av kyrkjebygg. I dei åra der utbyttet frå Opplysningsvesenets fond er mindre enn 500 millionar, vil resterande beløp verte løyvt over statsbudsjettet. Dette gjeld fram til den statlege forpliktinga er nådd. Slik kan fondet bidra til bevaring av kyrkjer langt inn i framtida.»

Det nye kirkebevaringsfondet skal administreres fra Trondheim men skal samarbeide med kulturminnefaglige miljø i andre deler av landet, som Bygningsvernsenteret på Røros. I tillegg er samarbeidet med Riksantikvaren og Den norske kirken viktig, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i pressemeldingen.

Her kan du lese regjeringens pressemelding