Ovfs dat­ter­sel­skap kjø­per Ring­dal Kraftverk

Clemens Kraft AS og eierne av Ringdal Kraftverk AS signerte 3. januar en avtale som omfatter kjøp av alle aksjene i selskapet.

Publisert

Ringdal Kraftverk. Hvitt, moderne bygg omgitt av grønn natur. Foto

Foto: OVF

- Vi er glade for å kunne legge til et nytt og veldrevet kraftverk til porteføljen vår, som nå teller over 260 GWh og 25 småkraftverk i drift, sier administrerende direktør Børge Edvardsen Klingan i Clemens Kraft. Dette er et viktig bidrag til å nå målet om minimum 600 GWh småkraft i produksjon innen 2021.

- Vi er svært fornøyd med at Clemens Kraft som profesjonell småkraftaktør har kjøpt kraftverket. Det har vist seg svært vanskelig uten stordriftsfordeler å få økonomi i å drifte bare ett kraftverk alene, sier Andreas Ringdal som er representant for selgerne. Det har vært viktig for oss å finne en profesjonell eier som sikkerhet for langsiktig god drift og trygghet for grunneiernes fallrettsleie.

Ringdal Kraftverk AS ligger i Hellesylt i Stranda kommune, Møre og Romsdal og har en årsproduksjon på 17,8 GWh. Selskapet Ringdal Kraftverk ble etablert i 2006, fikk konsesjon i 2008 og anlegget ble satt i drift i 2011.

Nøkkeltall:

Kapasitet: 5,8

MWProduksjon: 17,8 GWh

Turbiner: 2 x Horisontale Francis

Generatorer: 2 x Leroy-Somer

Om Clemens Kraft ASClemens Kraft er et datterselskap av Opplysningsvesenets fond. I 2017 kjøpte sveitsiske CPV/CAP Pensionskasse Coop 49,9% av aksjene i Clemens Kraft. Samarbeidet mellom Ovf og CPV innebærer en vesentlig finansiell styrking av selskapet, og gir økt kapasitet til å utvikle og øke sitt engasjement innen fornybar energi. Clemens Kraft er i dag er blant de største utbyggerne av småkraftverk i Norge.

Clemens Kraft ble etablert for å gjennomføre småkraftutbygging på fondets grunn. De senere årene har selskapet også foretatt oppkjøp av flere småkraft-selskaper samt prosjekter. Clemens Kraft har i dag 25 småkraftverk i produksjon, 8 kraftverk under bygging og 7 prosjekter under klargjøring for byggestart. Selskapet sitter på 44 rettskraftige konsesjoner og har 4 prosjekter under sluttbehandling hos NVE.