Ovf syn­lig­gjør grøn­ne investeringsvalg

Datterselskapet Clemens Kraft har utstedt to obligansjonslån. Lånene er notert på Nordic ABM Grønne Obligasjoner som administreres av Oslo Børs

Publisert

Utvendig foto av Oslo Børs

Foto: OVF

Listen ble etablert i 2015 som den første i verden, se markedsaktivitet hos Oslo Børs. For å noteres som en grønn obligasjon, måtte selskapet gjennom en kvalifiseringsprosess hos Cicero. Obligasjonslånene har hovedsakelig blitt brukt til refinansiering av eksisterende gjeld.

Obligasjonslånene gir en viktig signaleffekt i forhold til Ovf’s satsting på produksjon av ren energi og grønne investeringsvalg.