OVF — sam­ar­beid med Nasjo­nalj­u­bi­le­et Nor­ge i tusen år”

OVF samarbeider med Nasjonaljubileet "Norge i tusen år". Vi stiller en aktuell prestegård til disposisjon der ungdom skal samles til workshop om kunstuttrykk og meningsutveksling om samfunn og fremtid. Det nasjonale nettverket for jubileet var nettopp samlet på Eidsvoll, der blant andre HKH Kronprins Haakon var til stede.

Publisert

Haakon

HKH Kronprins Haakon ankommer Eidsvoll kirke

Ungdommens hærpil ble først gjennomført av Innlandet fylkeskommune og Sør-Fron kommune i forbindelse med det første året i jubileumsstafetten; Hundorp 2021. Prosjektet hadde overskrift Ungdommens hærpil og tok utgangspunkt i følgende utdrag fra Snorre:
«Då Dale-Gudbrand får høre at kongen Olav Haraldsson er på veg nedover dalen, «skar han hærpil og stevnet alle dølene til å møte ham på den gården som heter Hundorp».

Tross den krigerske tittelen på prosjektet, hadde det en appellerende faktor som gjorde ungdom nysgjerrige og det var god deltakelse. Selv om man for tusen år siden løste stridstema med vold som virkemiddel, er begrepet hærpil en anledning til å adressere at vi i dagens samfunn må løse problemer med samtale og dialog. Hærpil-begrepet er også en måte å fortelle at dette er en samtale som det er viktig for samfunnet at man deltar i. Vi ønsker derfor å bygge videre på begrepet og bruke Ungdommens hærpil som tittel på prosjektet.

Både Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK), Innlandet fylkeskommune, Våler i 1000 år, Eidsvoll 1814, Nansen fredssenter og Opplysningsvesenets fond (OVF) samarbeider om prosjektet, og skal i november i samle ungdom på Våler prestegård. Målet er å utvikle en kanal for ungdommens stemme i Nasjonaljubileet 2030.