OVF og dat­ter­sel­ska­pet CE bidrar til det omsorgs­løf­tet lan­det trenger

6. mars ble første spadetak tatt for nye omsorgboliger på Stamnes prestegård.

Publisert

Alstahaug

Prestegården ligger sentralt i Sandnessjøen i et boligfelt.

Den seks måls store tomta sentralt i Sandnessjøen vil det nærmeste året bli en byggeplass, før de viktige bygningene kommer på plass. Og det handler om å erstatte den gamle prestegårdsbygningene med en ny som holder tidens standard og kan gi bokvalitet for eldre mennesker.

Sjette mars var entrepenørene på plass for å skånsomt rive Alstadhaug prestegård, også kalt Stamnes. I tillegg var fotograf og fondets prestegårdsinspektør på banen for dokumentasjon og bevaring av bygningsdetaljer. Det var ingen vei utenom. Viktig bygningsdetaljer ble tatt hånd om, og planen er å bygge opp en erstatning, samt rekkehus for å imøtekomme behovet for 24 omsorgsboliger og tilknytningsbygg. Å legge til rette for at flere kan bo hjemme stiller krav både til boligens utforming, og at det er lett tilgjengelighet til nødvendig tjenester den omsorgstrengende har behov for. På den store gamle prestegårdstomta vil man prøve å ta mest mulig vare på trærne i terrenget og skape det tunet som engang var her.

Prosjektet er for Alstadhaug kommune en millionsatsing og det er prosjektet Otiumpluss, som leverer omsorgstjenester og boliger. For fondets datterselskap Clemens Eiendom er det et viktig prosjekt som har gått veien fra drømmer og planer til milepæl og startskudd. Sommeren 2024 sikter man for ferdigstillelse.


1 / 2