OVF avgjø­ren­de for stedsutvikling

Ordfører Randi Eek Thorsen (AP) i Gran smilte godt da hun under et seminar i Brussel hørte Granavollen nevnt flere ganger. Henvisningene kom fra Granavoldenerklæringen, som regjeringen Solberg forhandlet frem på Granavolden Gjæstgiveri i 2019.– Uten OVF tviler jeg på om Granavollen ville blitt det kulturelle kraftsentrum det er i dag, sier Eek Thorsen.

Publisert

Dronebilde Granavollen

Kulturminner. Granavolden Gjæstgiveri med Søsterkirkene i bakgrunnen. Foto: Bjørn Tore Stokke Foto: Knut O Stokke

Stedsutvikling

Det var som prosjektleder for «Stedsutvikling Granavollen – Røykenvik» Randi Eek Thorsen var med å ta initiativ til at OVF burde engasjere seg. Stedsutviklingsprosjektet skulle sikre vekst og utvikling i området. På Granavollen ligger kulturminner på rekke og rad, med Søsterkirkene fra 1100-tallet som midtpunkt. På 1700-tallet gikk den «Bergenske kongeveg» mellom Christiania og Bergen over Granavollen. I tillegg er det bevart deler av gamle rytterstier (hulveger) fra middelalderen som vitner om stedets betydning gjennom alle tider.

Randi Eek Thorsen som tidligere sto bak etableringen av litteraturfestivalen på Lillehammer, var pådriveren kommunen trengte.

– En forutsetning for å lykkes er å sikre bredt eierskap og engasjement fra flere aktører. Kommune, næringsliv, kirke, kulturinstitusjoner og frivillige organisasjoner må spille sammen. Referansegruppen, der alle var med, så tidlig hvor viktig Granvolden Gjæstgiveri var, beliggende midt i smørøyet på Granavollen. En ny eier måtte både ha interesse for, kompetanse og økonomi til å investere med et langsiktig perspektiv, sier hun.

Samfunnsbygging

– Fond og stiftelsers rolle er ofte avgjørende for samfunnsbyggingen. En kommune alene, med sine kjerneoppgaver knyttet til skole, pleieomsorg og velferdstjenester, vil aldri ha kapasitet til å bygge samfunn på den måten vi har sett på Granavollen. Det er nettopp samspillet mellom alle aktørene som er suksessfaktoren, og her kan fond og stiftelser ha en utløsende effekt, sier hun.

– OVF har en unik posisjon og mulighet til å være den utløsende faktor for viktige skritt i samfunnsbygging basert på kulturarven vår. Deres tomtebank, kompetanse og finansielle styrke gir enestående muligheter for å bidra aktivt, ikke bare i Gran, men også andre steder landet.

OVF har en unik posisjon og mulighet til å være den utløsende faktor for viktige skritt i samfunnsbygging basert på kulturarven vår.

Ordfører Randi Eek Thorsen

– For oss har fondet vært helt avgjørende for utviklingen. Nye arbeidsplasser er skapt, frivillig aktivitet har økt, kunst- og kulturentra som Glasslåven kunstsenter blomstrer. Jeg vil si det så sterkt at OVF har bidratt til et sekelløft for hele regionen, avslutter Randi Thorsen.