OVF og Hydro Rein går sam­men om ny solkraftsatsing

14. august ble avtalen om det nye, norske solkraftselskapet Geisli Energi AS signert. Bak selskapet står et av landets største og eldste industrikonsern og en av Norges største grunneiere med over 200 års historie.

Publisert

Geisli Arendal foto Hans Kristian Torbjørnsen

Tor-Ove Horstad (t.v.), kommersielt ansvarlig og leder for Hydro Rein i Norge, og Ole-Wilhelm Meyer, direktør i OVF, er enige om veien og ambisjonene for Geisli Energi AS.

Nytt solkraftselskap – Geisli Energi AS

Under Arendalsuka ble avtalen mellom Opplysningsvesenets fond (OVF) og Hydro Rein signert, og med det er løpet lagt for etableringen av Geisli Energi AS, et felles solkraftselskap for utbygging og produksjon av ren, fornybar energi i Norge. I første fase vil det nye selskapet utvikle inntil syv solenergiprosjekter på totalt 655MW på utvalgte eiendommer eid av OVF.

Storskala fornybarprosjekter krever tilgang til areal og kapital. OVF og Hydro Rein vurderer at sannsynligheten for å lykkes øker hvis ansvar og risiko for finansiering, utvikling, gjennomføring og drift deles. Den industrielle koblingen og et langsiktig eierskap er nøkkelen til å realisere vellykkede prosjekter. Hydro Rein vil ha rollen som prosjektleder samt være ansvarlig for utvikling og bygging av solkraftverkene. Størrelsen på solkraftverkene vil variere fra knappe 20MW til opp mot 100MW, totalt 655 MW. Årlig produksjon er estimert til 330 GWh med potensiale om ytterligere 400 GWh per år.

OVF er blant Norges største grunneiere og er gjennom Clemens Kraft godt etablert innen vannkraft. Fondet eier flere aktuelle områder med gode solforhold i nærheten av industri, og partene har startet arbeidet med å velge konkrete lokasjoner for prosjektene.

– Vi ser frem til å trappe opp Hydro Reins solkraftambisjoner i Norge sammen med OVF. Her går to tradisjonstunge norske aktører sammen om et felles solkraftselskap for å jobbe frem solide prosjekter i tett dialog med lokalsamfunn og kommuner. Vi gleder oss til å levere på løftet om mer grønn kraft til Norge og norsk industri, sier Tor-Ove Horstad, kommersielt ansvarlig (CCO) og leder for Hydro Rein i Norge.


Neste steg av samarbeidet er å gjennomføre grundige utredninger av egnede OVF-eiendommer og beslutte prioriterte områder. Når solkraftanleggene blir realisert vil dette kunne legge til rette for samfunnsutvikling og etablering av ny industri i områder som har hatt mindre tilgang på kraft.


– Vi gleder oss til også å utvikle solkraft på OVF-eiendommer og bidra med mer ren energi til det grønne skiftet, sier Ole-Wilhelm Meyer, direktør i Opplysningsvesenets fond.

– Vi er veldig glade for partnerskapet med Hydro Rein – en kompetent og tung industriell aktør med lange røtter i Norge, slik også OVF har. Med solkraftutbyggingen fortsetter og forsterker OVF sitt bidrag til utvikling av Distrikts-Norge og tar ytterligere konkrete grep for å bidra til at vi kan nå våre felles klimamål, sier Meyer.

Kontraktsignering
Kontraktsignering: F.v.: Tor-Ove Horstad, kommersielt ansvarlig og leder for Hydro Rein i Norge, og Ole-Wilhelm Meyer, direktør i OVF.
Eierne bak Geisli Energi AS

Opplysningsvesenets fond

OVF ble opprettet i 1821 og forvalter eiendom og verdier som historisk har vært knyttet til prestegårdene i Norge. Gjennom 200 år har OVF bidratt til å utvikle lokalsamfunn i hele Norge, som en av landets største grunneiere. OVF er et heleid statlig fond. Gjennom våren 2023 har en faglig gjennomgang av OVFs eiendomsportefølje identifisert eiendommer som kan egne seg for utvikling av solkraft.

Hydro REIN

Rein er Hydro Energis utviklingsselskap for fornybar energi. Hydro Energi er en av de største kraftprodusentene i Norge, med markedstilstedeværelse i hele Norden. Hydro Rein trekker på Hydrokonsernets hundreårige erfaring med industriutvikling, og gjennom Hydro Rein trapper Hydro opp innsatsen for å hjelpe industrien med å håndtere klimaendringene.

Mer om Hydro Rein: