Omsorgs­bo­li­ger på prestegårdsgrunn

I Alstahaug kommune er byggingen i full gang av nye flotte omsorgsboliger, der omsorgstrengende kan flytte inn til sommeren, og med det bo lenger hjemme i egen bolig. OVFs datterselskap Clemens Eiendom AS er i dialog med flere kommuner, for utnyttelse av tidligere prestegårdsgrunn til omsorgsboliger.

Publisert

Alstahaug

Nytt bomiljø for omsorgstrengende under bygging i Alstahaug

Å bli boende hjemme er vanskelig for mange, fordi boligmassen; hus og leiligheter, slik de er i dag, ikke er lagt til rette for å gjøre det mulig. Da blir ofte sykehjem eneste alternativet, selv om den eldre kunne klart seg selv, ved bedre tilrettelegging av boligen. Gammel prestegårdsgrunn blir nå en arena for helt nye boligkonsepter som vil gjøre det mulig å bo lengre hjemme i egen bolig.

Omsorgsboliger i Alstahaug

I mars ble spaden stukket i jorda i Sandnessjøen i Alstahaug kommune for bygging av 24 nye omsorgsboliger på en eiendom eid av OVFs heleide datterselskap Clemens Eiendom. (CE)

CE har inngått et samarbeid med KonseptPLUSS som har spisskompetanse og relevant erfaring knyttet til etablering av omsorgsboliger med tilhørende dagsenter og base for hjemmetjenesten.

Stort behov

Å bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig er ikke bare til det beste for den enkelte, det letter også presset på sykehjem og andre helseinstitusjoner i kommunene, ettersom antall eldre øker i årene fremover. Framskrivninger fra SSB viser at det i 2035 vil være behov for 70.000 flere årsverk i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Regjeringen la før sommeren fram sin «Bo trygt hjemme- reform», som skal sikre at eldre får bo i egen bolig lengst mulig, dersom de kan og vil.

Omsorgsboligene har som formål å bistå kommunene med å dekke behovet for omsorgsboliger og sykehjemsplasser, prosjektene skal fremme integrering, verdighet og selvstendighet for beboerne, og være bærekraftige mht. kostnader, sosiale forhold og miljøet.

Flere kommuner

OVF er i dialog med 60 kommuner over hele landet, der fondets eiendommer er egnet til utvikling av omsorgsboliger. - Som statlig aktør er det svært inspirerende å være med å legge til rette for dette i samarbeid med kommuner og aktuelt næringsliv, sier adm.dir. i Clemens Eiendom, Bernt Nordby Skøien.

Slik er på mange måter ringen sluttet – det gamle prestegårdsgodset får nytt liv – til beste for den enkelte og fellesskapet.

Les mer om boligprosjektet i Alstahaug her