Nytt liv i Bispeboligen

Et nytt samtalesenter for psykisk helsehjelp og livsmestring skal etableres i den gamle Bispeboligen på Eiganesveien, like ved Mosvannet. Tiltaket får navnet Bispehagen. Opplysningsvesenets fond (OVF) selger eiendommen til Stiftelsen Domkirkens Sykehjem som står bak det nye tiltaket.

Publisert

Storslått hvitmalt trehus i herregårdsstil

Foto: OVF

Samtidig som samtalesenteret etableres i Bispeboligen legges det planer for et nytt omsorgssenter i bygningene på sykehjemstomten. Det er Diakonhjemmet som skal drive omsorgssenteret.

- Dette er svært gode nyheter for Stavangerregionen som blir tilført ressurser for psykisk helsehjelp. Sammen med Diakonhjemmets planer for omsorgssenteret åpner det for et betydelig sosialt fotavtrykk på de to eiendommene, sier styreleder Stig Ellingsen i Stiftelsen Domkirkens Sykehjem.

Stiftelsen Domkirkens Sykehjem kjøpte Bispeboligen for 18,890 millioner kroner, og solgte samtidig den tilstøtende eiendommen Dues vei 9 – 11 der det i en årrekke har vært drevet sykehjem. Sykehjemmet ble solgt for 58 millioner til Diakonhjemmet og eiendomsselskapet til Det norske Misjonsselskap.

OVF fikk i sin tid Bispeboligen som gave fra Kaptein Reinert og hustru Jorine Tørresens legat. For Legatet og for OVF har det vært viktig å finne en kjøper til eiendommen som driver virksomhet i trå med forutsetningene for gaven fra legatet til OVF. «Bispehagen» tilfredsstiller alle partenes interesser.

  • Vi er glade for løsningen som er et godt formål som vil komme befolkningen i Stavangerregionen til gode, sier direktør i OVF Ole-Wilhelm Meyer. – Det har hele tiden vært en målsetting for OVF å få til en god og omforent løsning for bispeboligen. Prosjektet Bispehagen er også i tråd med fondets strategi om å fylle de gamle presteboligene med ny og samfunnsnyttig aktivitet.

Bispehagen, et lavterskeltilbud

Hensikten med det nye tiltaket «Bispehagen» er å skape et samtale- og behandlingssenter med kvalifisert personell. Her vil mennesker som er i tidsavgrensede kriser og livsutfordringer kunne få hjelp. Det kan være utfordringer som er knyttet til blant annet tapsopplevelser, identitetsproblematikk, depresjon og angst. Noen kan ha behov for hjelp på grunn av jobbrelaterte eller familiære utfordringer.

En klar målsetting for «Bispehagen» er at behandlingen skal ha forebyggende effekt og være et tilskudd til Stavanger kommunes satsing på «leve hele livet» med tilbud på lavest mulig behandlingsnivå. «Bispehagen» vil starte opp som et lavterskeltilbud og vil ikke være aldersbestemt. Det er en ambisjon å starte opp innen ett år og utvide tilbudet på sikt.

Dette vil være et tilbud som ligger mellom 1. linjetjenesten og spesialisthelsetjenesten, altså kommer det inn under «halvannen-linjetjenesten». Målgruppen kan være mennesker som trenger mer hjelp enn den oppfølgingen fastlegen har anledning til å gi, men som ikke er «syke nok» til å motta tilbud fra spesialisthelsetjenesten.

Dette vil være et tilbud som ligger mellom 1. linjetjenesten og spesialisthelsetjenesten, altså kommer det inn under «halvannen-linjetjenesten». Målgruppen kan være mennesker som trenger mer hjelp enn den oppfølgingen fastlegen har anledning til å gi, men som ikke er «syke nok» til å motta tilbud fra spesialisthelsetjenesten.

Forebyggende formål

- «Bispehagen» vil ha et forebyggende formål. Bedre livskvalitet bidrar både på kort og lengre sikt. På kort sikt med hensyn til sykemeldinger slik at mange klarer seg i arbeidslivet uten å måtte bli uføretrygdet. Bedre livskvalitet vil enda til kunne bidra til at noen på sikt mestrer sin hverdag eller unngår, eventuelt utsetter behovet for institusjonsopphold, sier Ellingsen.

Kontaktpersoner:

Stig Ellingsen, telefon 909 77 950, epost: ellingsenstig@gmail.com

Styreleder Stiftelsen Domkirkens sykehjem

Ole-Wilhelm Meyer, telefon 908 45 523, epost: owm@ovf.no

Direktør, Opplysningsvesenets fond