Nye Kir­kens hus til Oslo Hospital

Reguleringsprosessen vedrørende Nye Kirkens hus er offiselt sparket igang. 

Publisert

Illustrasjon av nye kirkens hus.

Foto: Transborder Studio

Datterselskapet Clemens Eiendom vil sørge for å bygge et nytt Kirkens hus som samlingspunkt for flere kristne organisasjoner. Siden 2004 har ulike kirkelige organisasjoner holdt til i Kirkens hus i Rådhusgata 1-3, og hjørnebygget med leietakerne har vært driftet av Clemens Eiendom AS.

Tiden er moden for å flytte ut av hjørnebygget på åtte etasjer. Den nye lokalisasjonen på Oslo Hospitals grunn har en størrelse og et potensiale som et nytt bygg trenger, også for å være utadrettet. Det er positivet og skaper identitet at området har kirkehistoriske bindinger tilbake til middelalderens Oslo.

Oppstartsmøte for regulering til Plan-og Bygningsetaten i Oslo er sendt og dermed er første steg tatt. Målsettingen er å få gjennomført reguleringsprosessen i løpet av en to-års periode. Dette omtales nærmere i videopresentasjoner fra Bernt N. Skøien, daglig leder i Clemens Eiendom og arkitekt Øystein Rø, partner i Transborder Studio.