Kei­ser­gave i ny blomst på Syl­ling prestegård

Forpakteren av Sylling prestegård tok grep i tide. Han fikk flyttet et historisk kirsebærtre fra regjeringskvartalet til gården ved Tyrifjorden. Det var ingen selvfølge at det skulle ende godt.

Publisert

Sylling prestegård kirkesbærtre

Fritjof Myrene er anleggsgartner med 20 års fartstid som forpakter av Sylling prestegård. Foto: Trond Isaksen

Sylling m pil Prestegård 19

Det nye kirsebærtreet står markert med gul pil, på nedsiden av huset.

Foto: Trond Isaksen

Det vakre, japanske kirsebærtreet på 65 år hadde slått rot i regjeringskvartalets midte. Det var gitt i gave til utenriksminister Halvard Lange da han besøkte keiser Hirohito i Tokyo i 1957.

Klart ble det, at det gamle kirsebærtreet ikke kunne overleve veldig lenge på byggeplassen, når regjeringskvartalet skulle gjenreises.

Fritjov Myrene, som i tillegg til å være forpakter på Sylling prestegård også var prosjektleder i Agaia, som tar ansvar for uterom i det nye regjeringskvartalet, så at han hadde gode arealer på selve prestegården, og sier: :

Jeg er, faglig sett, mer enn middels interessert i denne keisergaven, og har et stort ønske om at vi skal lykkes. Derfor har jeg tatt med treet hjem og plantet det i gode omgivelser og i god jord. På den måten kan jeg passe ekstra godt på og stelle det etter beste evne.

Statsbygg på sin side har en tro på en ny vår, på en ny plass for det historiske kirsebærtreet, når regjeringskvartalet står klart.