Inn­løs­ning av fes­te­tomt via webskjema

Ønsker du å innløse festetomten din kan du fra første desember bruke webskjema for å sende inn krav om innløsning. Bruker du webskjemaet sikrer du at saksbehandlingen blir effektiv.

Publisert

Foto av stempel og dokument

Foto: OVF

Skjemaet finner du under Kontakt OVF eller direkte her. Fremfestere har samme rett til innløsning som andre festere, men må dokumentere innløsningsretten sin ved å vedlegge festekontrakten samt dokumentasjon på hva festeavgiften utgjør og når festeavgiften sist ble regulert. Velger du å logge deg inn kan du lagre skjemaet frem til du sender det inn. Dersom du velger å ikke logge deg inn, går utfylt informasjon tapt dersom du tar pause på 20 minutter.