Ibsens rips­bus­ker og and­re nyttevekster

Sammen med KVANN – Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge ble OVF med på å etablere et nettverk hvor 25 prestegårder, hager og foreninger er representerte. Nettverket skal koordinere arbeid rundt utprøving, demonstrasjon, inspirasjon og bevaring av nytteplanter og dyrkningsmetoder i forsøks- og besøkshager over hele Norge.

Publisert

Grønn plen med trær

Som en forvalter av prestegårdseiendommene i 200 år har OVF ansvar for mange flotte og verneverdige prestegårdshager. Steigen prestegårdshage er en av flere. Foto: OVF

Fredrik Christian Schübeler (1815-1892) var professor i botanikk ved Universitetet i Oslo og direktør ved Botanisk hage på Tøyen. Schübeler lagde et nettverk av norske prestegårdshager, hvor de testet ut hva som kunne dyrkes av nye og kjente nyttevekster spredt over hele landet. Arbeidet hans ble også kjent internasjonalt, og Schübeler var en viktig folkeopplyser og forskningsformidler. Mange prester og prestekoner ble engasjert i Schübelers arbeid, som for eksempel på Tysfjord prestegård hvor prestekone Louise Holm delte ut frø til "hagestellets fremme".

Steigen prestegård har store lerketrær ved inngangen

Steigen prestegårdshage har hatt stor betydning i Nordland, og var en av prestegårdene hvor OVF feiret 200 år i fellesskapets tjeneste

Foto: OVF

Nettverk for gamle prestegårdshager styrker artsmangfoldet

Etter inspirasjon fra Schübeler ble OVF i sommer med på å reetablere et lignende nettverk i Schübelers ånd. KVANN – Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge er initiativtaker for Schübelers nettverk hvor 25 prestegårder, hager og foreninger er representert, som Det norske hageselskap og Norges sopp- og nyttevekstforbund . Nettverket skal koordinere arbeid rundt utprøving, demonstrasjon, inspirasjon og bevaring av nytteplanter og dyrkningsmetoder i forsøks- og besøkshager over hele Norge.

Som en forvalter av prestegårdseiendommene i 200 år har OVF ansvar for mange flotte og verneverdige prestegårdshager. Øyvind Sandvold er OVFs representant i nettverket, og forteller at fondet jobber aktivt med å forvalte og utvikle de norske prestegårdene og andre eiendommer som fortsatt er i OVFs eie.

OVF ønsker å være en aktiv medspiller i Schübelers nettverk for å ta vare på og utvikle hagene i prestegårdene

Øyvind Sandvold, OVF

Av prestegårdene i OVFs eie i dag er 25 leid ut til bruk for samfunnsnyttige formål. Noen av prestegårdene selges også ut av fondet, blant annet til private aktører og samfunnsinstitusjoner som ønsker å bringe prestegårdshistorien og -kulturen inn i fremtiden.

Et av eksemplene er Ringebu prestegård som ble solgt ut av fondet i 2006. Prestegården har landets mest etablerte prestegårdshage, og det har tatt mer enn 10 år å restaurere og utvikle prakthagen til det den er i dag. Ringebu prestegård er i stadig utvikling og har fått både økonomisk støtte og flere priser for innsatsen. På gården er det en ivrig hagegruppe som også har engasjert folk fra lokalsamfunnet. Sammen med de ulike utstillingene og aktivitetene på gården er hagen en severdighet som tiltrekker seg lokale og turister som vil ha en unik opplevelse.