Grana­vol­den med sin helt uni­ke historie

Siden 1657 har det vært gjestgiveri midt i hjertet av Hadeland og siden 2010 har OVF gjennom sitt datterselskap Clemens Eiendom, vært eiere av stedet ved den Bergenske kongevei.

Publisert

Wwwwgregers stua

Gregerstua er den eldste bygningen på Granavolden Gjestgiveri. Her ble øl brygget, her var det overnatting og tingstue hvor rettsaker ble lagt frem.

Det var lensmann, skysskaffer og gjestgiver Geregers Granavolden (1677-1746) som fikk stedet på "Granavøll" kjent utenfor egne grenser, da han under den store Nordiske krig mobilserte 50 hadelendinger til kamp mot svenskene gjennom Harestuskogen. Dette hadde stor betydning for krigens senere forløp i norsk favør. Gregers skrev med penn og blekk til danskekongen og fortalte om sin innsats og bragd, men også om husene på gjestgiveriet som han hadde satt i stand. Det historiske brevet, i 1700-tallets stil er i dag et klenodium og ligger arkivert hos Riksarkivet.