Fred­ning av his­to­ris­ke Tron­de­nes i Harstad

Fredag 29. oktober ble historiske Trondenes, rett utenfor Harstad sentrum, fredet. Selv om OVF har solgt bygningingsmassen på Trondenes prestegard til Harstad kommune, eier vi store arealer som nå har blitt fredet.

Publisert

Trondenes2

Fredningen ble markert med en samling i Trondenes kirke hvor blant annet statsforvalteren, fylkesordfører, ordførere fra Harstad og kommunene rundt, samt Forsvaret var sterkt representert.

Fredningen er omfattende og gjelder hele kulturmiljøet rundt Trondenes kirke og Trondenes prestegard. Fredningen omfatter tuft etter kornmagasin, tufter etter tre kirkestuer, rester etter to steinvorrer i sjø, støer nordøst for Trondenes kirke, kirkestue, klokketårn, utedo, kirkegårdsmur nyere tid, stiftsgård, bårstue, naust, forpakterbolig, krigsfangeleir, Todt-leir og evakueringsleir, kaianlegg, kanonvei, kanonstilling samt område rundt.

I Riksantikvarens begrunnelse for fredningen heter det at: «Historiske Trondenes er et unikt kulturmiljø med sin tidsdybde, opprinnelighet, autentisitet, representativitet og sjeldenhet. Fredningen kompletterer de arkeologiske sporene slik at hele historien om Trondenes betydning gjennom flere hundre år med krig og fred bevares».

Trondenes3

Fredningen ble markert med en samling i Trondenes kirke hvor blant annet statsforvalteren, fylkesordfører, ordførere fra Harstad og kommunene rundt, samt Forsvaret var sterkt representert. En av OVFs medarbeidere mottok på vegne av OVF et fredningsdiplom fra assisterende riksantikvar Audun Skeidsvoll. Hun holdt også en takketale som viste både til OVFs historie, men også vår betydning som en viktig aktør og samfunnsbygger inn i fremtiden.

Om noen kan kjenne på at saksbehandling kan gå litt treigt, så kan man trøste seg med at andre saksbehandlinger tar også litt tid. Det første fredningsforslaget på Trondenes kom i 1874, og først nå nesten 150 år senere er fredningen gjennomført.

Trondenes4