Fon­dets års­rap­port for 2018 ble nominert

Under Farmands prisutdeling i konkurransen for beste nettsteder og årsrapporter i 2018, ble Ovfs årsberetning nominert. Arrangementet gikk av stabelen onsdag 23.oktober på Grand Hotel.  

Publisert

OVF sin årsrapport på et bord

Årsrapporten kom ut i juni. Den gir et god oversikt over fondets virksomheter. Foto: OVF

Ovf ble nominert i klassen for Offentlig virksomheter, og her var fondet i selskap med de største virksomheter. Gull gikk til Oljefondet, sølv til Sporveien og bronse til Norges Bank. Presisjonsnivået er høyt i 2019 når det gjelder innhold, ide, oppsett og det grafisk uttrykket.

Farmand er en prestisjefylt pris som har vært delt ut hvert år siden etableringen i 1955, og fra 1994 ble det opprettet en egen klasse for offentlige virksomheter hvor alt fra kommuner og fylkeskommuner til etater og offentlig eide virksomheter ble invitert med. Ovf har deltatt flere ganger og fikk i 2008 sølv i den samme klasse - Offentlig virksomheter.

Årsrapporten i Ovf er et teamarbeid hvor tall, bilder og gode tekster fra hele året er med. Så er det et grafisk byrå, i vårt tilfelle Fete Typer som i et samarbeid utformer rapporten. Det legges mye arbeid ned for å lage en god årsrapport derfor er det ekstra hyggelig med en anerkjennelse, hos Farmand.

Les og se våre årsrapporter gjennom tidene.