Fon­det fei­rer sine 200 år over hele Norge!

Gjennom 2021 har OVFs 200-årsjubileum blitt markert med jubileumsarrangementer på utvalgte prestegårder over hele landet. Sammen med lokale krefter og ildsjeler er nå 15 jubileumsfester gjennomført. Her kan du lese om første halvdel av vår rundtur rundt i landet.

Publisert

Lesja jubileum7

Ordfører i Lesja kommune, Mariann Skotte, sammen med OVFs direktør Ole-Wilhelm Meyer under jubileumsfesten på Lesja prestegård.

– I jubileet har vi ønsket å løfte frem prestegårdenes sentrale rolle for samfunnsutviklingen, og vårt aktive bidrag til samfunnsbygging gjennom tidene. Gjennom 2021 har vi derfor markeringer på 18 av landets prestegårder fra nord til sør, sier Ole-Wilhelm Meyer, direktør i OVF.

Da OVF ble grunnlagt skulle avkastningen fra fondet gå til «opplysningens fremme». Det opprinnelige samfunnsoppdrag har vært med oss under 200-årsjubileet, og vi har også arrangert Vestfrontmøtet mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre under Olavsfest og et seminar om byutvikling i Harstad.

Olavsflammen

20. juli i fjor ble Olavsflammen tent på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Der brenner den uavbrutt fram til nasjonaljubileet i 2030, tusen år etter Olav den Helliges fall samme sted. I mars fikk OVF tent sin egen avlegger av Olavsflammen under en høytidelig tilstelning på Stiklestad. Prestegårdenes historie går også tilbake til middelalderen, og Olavsflammen symboliserer også de lange linjene i norsk historie, en historie OVF er en viktig del av.

Under jubileumsarrangementene på prestegårdene er Olavsflammen bragt med, der flere har fått sin egen avlegger som vil lyse opp i årene fremover mot 2030.

13. juni: Brønnøy prestegård i Nordland

Jubileumsstafetten ble sparket i gang den 13. juni, og Brønnøy var første prestegård i rekken. Med 70 besøkende ble det markert med historisk kåseri om Brønnøy prestegård, hilsningstale fra ordfører Eilif Trælnes og tenning av Olavsflammen.

Det var den pensjonerte prosten Even Borch, som bodde i prestegården i 18 år, som sto for historiefortellingen.

– Brønnøy kirke er første gang nevnt i skriftlige kilder i 1240 og prestegården i 1334. Sannsynligvis var det prestegård her før det også. Dagens bygning ble reist i 1883 og tatt i bruk året etter. I katolsk tid skulle presten være enslig. Men man var ikke så streng med sølibatet her så langt nord fra Rom. Senere har prestegården vært et hjem for familier, innledet Borch.

Prestegårdene ble delt inn i «magre» og «fete» kall, ut fra forutsetningene på eiendommene.

– Brønnøy ble ansett som et fett kall. Da Peter Marstrander, som fikk bygget dagens prestegård, kom hit i 1840 økte han årsinntekten sin med 13 gangen, fortalte Borch.

1 / 2

10. juli: Gildeskål prestegård i Nordland

Hele 110 mennesker møtte opp på Gildeskål prestegård, på en dag da Nordland viste seg fra sin beste side. Publikum ble tatt med på en historisk reise om prestegården av Oscar Berg fra Nordlandsmuseet, og fikk hilsningstaler fra ordfører Bjørn Magne Pedersen (H), leder av kirkestedsprosjektet Elisabeth Dreyer, sokneprest Nils Gøran Riedl og OVFs direktør Ole-Wilhelm Meyer. Også i Gildeskål ble Olavsflammen tent, som skal brenne videre til 2030.

1 / 7

20. juli: Steigen prestegård i Nordland

Eva Ditte Donat og Oscar Berg fra Nordlandsmuseet fortalte om prestegårdens hagehistorie. På 1870-80-tallet var dette en frodig hage med 600 ulike prydvekster. Prosten Johan Karl Richard Wisløff var en foregangsmann i utviklingen av hagebruket i nord, og prøvde i samarbeid med den botaniske hagen i Christiania ut stadig nye sorter for det nordnorske hagebruket.Fortsatt ses mange av de gamle favorittene som Wisløff innførte.

Mest kjent er kaukasusliljen (Lilium monadelphum), som selvfølgelig kalles steigenlilje i Nord-Norge. Direktør Ole-Wilhelm Meyer i OVF fortalte om OVFs lange tradisjoner som forvalter av prestegårdshistorie. Stig Fossum, prosjektleder for jubileet i OVF, tente Olavsflammen og fortalte om veien mot nasjonaljubileet.

1 / 5

Olavsfest

Som en del av OVFs jubileumsfeiring, samarbeidet vi med Olavsfest om Vestfrontmøtet 30. juli som handlet om rettferdighet. Her ble både begrepet rettferdighet diskutert, og også hvilken betydning det har i Norge i dag og i årets valgkamp.

8. august: Kvernes prestegård på Averøy, Møre og Romsdal

Feiringen ble åpnet av lederen for jubileumskomiteen på Kvernes, Ann-Kristin Sørvik. Øyvind Sandvold og Stig Fossum fra OVF fortalte om historien til Opplysningsvesenets fond hvor de også gav ros til Ann-Kristin Sørvik for hennes store innsats for Borgstua og Kvernes kulturområde.

Den kjente lokalhistorikeren fra Bøfjorden Bernt Bøe fortalte om «Syvstjernen» – prestene fra Nordmøre og Romsdal som møttes på Kvernes prestegård i Averøy i 1714 for å påvirke samfunnet og myndighetene i København til en sterkere moralsk opprustning og kristelig bevissthet. Dette var starten til det som etter hvert ble et organisert skolevesen i landet vårt. Stig Øiestad fra Fortidsminneforeningen hadde laget en egen sang om «Syvstjernen» som han urfremførte på jubileet.

Ellers var det taler av biskop Ingeborg Midtømme og sogneprest Sigurd A. W. Haugen. Organist Johannes Gravås Gjerde sammen med sangsolistene Marte Sofie Leithaug Guddal og Ole Johnny Bjerkestrand krydret arrangementet med stemningsfull musikk.

Ordfører i Averøy, Ingrid Rangønes la i sin hilsningstale blant annet vekt på den store betydning OVF har hatt for samfunnsutviklingen over hele landet. Hun trakk også fram fondets bærekraftmål, som er med å sette dagsorden for et av de viktigste spørsmålene i vår tid.

Det var over 100 deltakere på jubileumsarrangementet som fikk en uforglemmelig opplevelse ved Kvernes prestegård i det flotte sommerværet.

1 / 3

14. august: Meldal prestegård i Trøndelag

Lørdag 14. august var det duket for jubileumsfest på Meldal prestegård i Trøndelag. Hele 110 gjester hadde tatt turen til den historiske prestegården for å overvære skuespillet «Lysthuset forteller» av Ola Uvøyen, musikalske innslag fra Løkken Musikkorps og tale av biskop i Nidaros Herborg Finset. Leder av historielaget Erik Steigen åpnet og takket for oppmøte, mens Øyvind Sandvold og Stig Fossum var tilstede fra OVF og holdt taler om fondets historie og dagens virke.

1 / 4

15. august: Lund prestegård i Moi, Rogaland

Søndag 15. august ble det arrangert jubileumsfest ved Lund prestegård. Den begynte med friluftsgudstjeneste i regnværet, på prestegårdens egne bevarte husmannsplass “Haien”, og fortsatte i regn og sol i hagen foran prestegården. Her gratulerte ordfører Magnhild Eia fondet med dagen og takket for at Lund prestegård hadde blitt den utvalgte prestegården for OVFs 200-årsjubileum. Museumsleder i Kulturbanken holdt tale om funn av Abrahams Phils solobservasjoner i prestegårdsloftet, mens Solvor K. Konstali og Guro Utne Salvesen sto for fine musikalske innslag. Rundt 80 mennesker hadde funnet veien til Lund. Etter kake og kaffe var det muligheter for omvisning i prestegården av prosten selv Knut Svenning.  

På tross av vekslende vær var det godt oppmøte, og lunddølene viste at de ikke lar seg skremme av noen regnbyger.

1 / 5

20. august: Vestre Aker bispegård, Oslo

Den 20. august ble 200-årsjubileet feiret på Vestre Aker prestegård, hvor H.M. Dronning Sonja plantet tuntreet Dronningeika.

Les mer i artikkelen under.

22. august: Rollag prestegård i Numedal, Viken

Rollag er en prestegård med lang historie, og en av landets eldste prestegårder som fortsatt er i bruk. Det har vært en kontinuitet av prester som har bodd på eiendommen siden middelalderen, og de eldste delene av hovedhuset er fra første halvdel av 1600-tallet.

De hundre oppmøtte fikk innblikk i lokalhistorien på prestegården, som ble belyst fra forskjellige perspektiver under jubileumsfesten. Hallgeir Elstad, professor i kirkehistorie ved UiO, snakket om prester og prestegården i historisk perspektiv, mens Even Tråen ga et dypere innblikk i historien til Rollag. Vi fikk også høre fra Inger og Toralill Sjaavaag, som fortalte om hvordan det var å vokse opp på Rollag prestegård.

1 / 6

24. august: Byutviklingskonferansen i Harstad

I samarbeid med Harstad Tidene inviterte Opplysningsvesenets fond til Byutviklingskonferansen i Harstad, med tema "Samfunnsbygging og realisering av lokale prosjekter". Gjennom datterselskapet Clemens Eiendom jobber OVF med kommersiell stedsutvikling over hele landet, og en særlig verdiskapning har vi sett her i nord. Under konferansen fikk vi innblikk i stedsutviklingen som foregår i Bodø, Torsken, Nyksund og Bjørvika fra folk med førstehånds erfaring, betraktninger om arkitekturens betydning, hvordan sosiale arenaer og bærekraftig utvikling påvirker steder, og ikke minst hva som er suksessfaktorene for å lykkes.

Til konferansen hadde vi et bredt spekter av innledere:

 • Kari-Anne Opsal, ordfører i Harstad kommune
 • Ole-Wilhelm Meyer, direktør i Opplysningsvesenets fond
 • Arne O. Holm, redaktør i High North News
 • Anne Beate Hovind, prosjektdirektør for Gardermoen og Bjørvika - nå aktuell i Nyksund
 • Morten Christian Jakhelln, 6. generasjon byutvikler i Bodø
 • Fredd-Jarle Wilsgård, gründer og stedsutvikler i Torsken på Senja
 • Julie Sjøwall Oftedal, partner og strategisk leder i A-lab arkitekter i Oslo
 • Bernt Nordby Skøien, direktør i Clemens Eiendom

Programleder var Petter Ytterstad, mens sjefredaktør Kjell Rune Henriksen i Harstad Tidende ledet panelsamtalen. Det musikalske innslaget sto selveste Lars Bremnes for. Hele seminaret kan sees i sin helhet her.

Harstad seminar58

26. august: Alvdal prestegård i Innlandet

Jubileumsfesten på Alvdal var ekstra spesiell. Den 26. august var hele OVF på vei til Trondheim, og som en del av reisen gikk turen innom jubileumsfesten på Alvdal prestegård.

Tirill Langleite er ildsjel og daglig leder av «hestgiveriet» på prestegården, og hun tok gjestene vel imot, og hadde lagt opp et program med sang, musikk, fotoutstilling og taler. Ordfører Mona Murud hilste også jubilanten. Selveste Solan og Ludvig fra Flåklypa dukket også opp.

Tirill Langleite takket OVF for fondets helt avgjørende rolle i å få realisert en ridehall på prestegården i Alvdal, et tiltak som har stor betydning for lokalsamfunnet.

1 / 3

29. august: Lesja prestegård i Innlandet

90 gjester var tilstede på Lesja prestegård 29. august, da sokneprest Magnus Halle ønsket velkommen til jubileum på prestegården.

Prestegården på Lesja har hatt stor betydning for bygda, og ordfører Mariann Skotte fortalte litt om historien:

– Det er ikke hver dag vi feirer en 200 års dag her i Lesja, men vi skal faktisk feire mer i år, Olav den hellige besøkte prestegården i 1021 så det blir en feiring til i oktober. Men prestegården har hatt stor påvirkning på bygda vår. Lesjavatnene ble demt, det ble flomsikring i bygda, og det er ikke uten grunn at det er 10 000 dekar matjord langs lesjaleira. Landbruket har alltid vært kjerna i bygda vår, og prestegården har gjort mye bra for den. Så jeg vil gjerne takke OVF for arbeidet. Magnus Halle som nå bor på prestegården, har hatt en brennende interesse for bygda og lokalsamfunnet siden han kom hit. Han har tatt vare på kulturarven, og gjort en kjempejobb. Han er rett og slett unik, roste Skotte.

De fremmøtte kunne vandre i stua inne i hovedhuset og se på bildeutstilling av den lokale fotografen Bernt M. Tordhol. I tillegg var det åpent i baksthuset, der standarden er slik den alltid har vært.

1 / 6

En spesiell takk

Vi ønsker å rette en spesiell takk til menneskene som har vært primus motor for de lokale arrangementene, og muliggjort jubileumsfestene over hele landet!

 • Laila Henrichsen (Brønnøy)
 • Nils Jøran Riedl (Gildeskål)
 • Ane Reinholdtsen (Steigen)
 • Ann Kristin Sørvik (Kvernes)
 • Thor Aas (Meldal)
 • Audun Opland (Rollag)
 • Tirill Langleite (Alvdal)
 • Magnus Halle (Lesja)
 • Knut Svenning (Lund)