Dverg­fos­sen kraft­verk åpnet

Nå spres det også grønn energi ut fra Sarons dal i Kvinesdal.

Publisert

IMG 8699

F.v. Morten Tronsen fra Clemens kraft, ordfører i Kvinesdal Per Sverre Kvinlaug og en av grunneierne Ole Jerdal stod for snorklipping og den ofisielle åpninga av Dvergfossen kraftverk

13. september badet Kvinesdal i solskinn fra skyfri himmel, og rammene for den offisielle åpningen av Dvergfossen kraftverk var perfekte skulle man tro. Men for eier Clemens kraft og andre folk i kraftbransjen, er regn det mest saliggjørende. Den siste godværsperioden fører til lite vann i elva og vannet som kommer er forbeholdt alt stort og smått som har elvebiotopen som sitt hjem og matfat. Kraftverket må vente på våtere dager.

Energi i bevegelse

Vær og vannstand blir kontinuerlig fjernovervåket fra driftssentralen til Dalane kraft. Og når neste regnskyll har fylt elva Litleåne, åpnes vanninntaket for en del av elva. Vannet faller 50 høydemeter gjennom en 450 meter lang tunell og får de to francisturbinene i kraftstasjonen til å snurre. Med begge turbinene i drift blir det sendt opp mot 9,2 MW grønn energi ut i strømnettet, nok energi til omtrent 1500 husstander.

Milde sørlandsvintrene gir god kraftproduksjon i Dvergfossen kraftverk når behovet er størst og prisene på sitt høyeste. På årsbasis forventer Clemens kraft at kraftverket kan produsere 31,2 GW/h.

Clemens kraft eier Dvergfossen kraftverk og 51 andre såkalte småkraftverk rundt om i Norge som produserer i overkant av 720GW/h ren, fornybar energi. Det tilsvarer forbruket til 36 000 husstander og utgjør et betydelig bidrag til det grønne skiftet. Opplysningsvesenets fond er majoritetseier i Clemens kraft.

1 / 7