Dis­trikts-Nor­ge i sentrum

OVF har som grunn-og bygningseier fotfeste i store deler av landet. Årsrapporten for 2021 speiler virksomhetens samarbeidsprosjekter og gode kontakter i lokal Norge.

Publisert

Dronninga planter 2021

H:M dronning Sonja planter nytt tuntre på Vestre- Akers prestegårdstun under OVFs jubilumsfest 20.august 2021

OVF kan se tilbake på et innholds- og minnerikt jubileumsår hvor kommuner, frivillige lag og foreninger stilte mannsterkt opp for å lage gode arrangementer. Rapporten tar som før leseren med på en reise til gamle og nye prestegårder som blir rehabilitert, og får ny bruk og nytt innhold.

" Vi er trygge på at OVF og fondets datterselskaper, også i årene som kommer vil gi god verdiskaping og god aktivitet, ikke minst i Distrikts-Norge.

Ole-Wilhelm Meyer, direktør