200 år i fel­les­ska­pe­ts tjeneste

Opplysningsvesenets fond har bidratt til samfunnsutvikling i Norge i mange generasjoner. I dag ble 200-årsjubileet feiret med Dronning Sonja til stede.

Publisert

Planting av Dronningeika

H.M. Dronning Sonja planter det nye tuntreet Dronningeika på Vestre Aker prestegård. Foto: Julia Marie Naglestad/Opplysningsvesenets fond Foto: Julia Marie Naglestad/OVF

Fondet eier prestegårder, skog og næringseiendom over hele Norge. Historien ble feiret med jubileumsfest på Vestre Aker prestegård, hvor H.M. Dronning Sonja plantet tuntreet Dronningeika.

– Vårt jubileum handler om viktige deler av vår felles kulturarv. Prestegårdene er viktige kulturminner som har hatt stor betydning for lokal identitet og tilhørighet. Det er derfor stor stas å kunne invitere til jubileumsfester ved prestegårder i hele Norge, sier direktør Ole-Wilhelm Meyer i Opplysningsvesenets fond.

Opplysningsvesenets fond ble grunnlagt for å samle eierskapet av prestegårder over hele Norge. På Eidsvoll i 1814 ble det bestemt at avkastningen fra prestegårdseiendommene skulle bidra til å bygge opp den nye nasjonen Norge, og bidra til utdanning og opplysning.

Prestegårder har historisk sett spilt en viktig rolle både for lokalsamfunn og nasjonen. Dette ble markert på jubileumsfesten gjennom opptredener av Robert Stoltenberg som vaktmester Narvestad og som prest og i et egenkomponert bestillingsverk om prestegårder ved musiker Geirr Lystrup. Anne Lindmo var programleder, som fortalte om sin egen oppvekst på en prestegård på Toten.

Siden 2015 har ikke prester lengre plikt til å bo på prestegårder, og mange prestegårder fylles i dag med annet innhold. Vestre Aker prestegård skal nå bli nabolagshus med kafe og blomsterbutikk.

– Selv om presten og prestegårdens rolle har endret seg betraktelig, er et av våre sentrale formål å bidra til utvikling som skal komme hele samfunnet til gode. Vi har en stor tomtebank, og vi bidrar til å bygge, utvikle og skape verdi i lokalsamfunn over hele landet. Fondet eier fortsatt mange prestegårder, og vi arbeider nå med å finne nye måter å bruke disse på. Det gleder oss derfor ekstra at vi mange steder opplever stort lokalt initiativ og engasjement, sier Ole-Wilhelm Meyer.

I dag er Opplysningsvesenets fond en av landets største grunneiere. I tillegg til prestegårder eier fondet betydelige arealer og finanskapital, og har sine forretningsområder innenfor eiendom, kraft og kapitalforvaltning.

Jubileet markeres over hele landet, med følgende jubileumsarrangementer ut året:

  • 22. august: Rollag prestegård i Numedal, Viken
  • 26. august: Alvdal prestegård, Innlandet
  • 29. august: Lesja prestegård, Innlandet
  • 5. september: Karasjok prestegård, Troms og Finnmark og Ullensaker prestegård, Viken
  • 12. september: Luster prestegård, Vestland
  • 18. september: Tanum prestegård, Larvik, Vestfold og Telemark
  • 16. oktober: Ringsaker prestegård, Innlandet
  • 14. desember: Lyngdal prestegård, Agder