Sam­funns­byg­ger for en ny tid

OVF er i dag en heleid statlig virksomhet. Fondets oppdrag er å skape verdier gjennom eiendomsutvikling, utleie av tomter, skog- og landbruksdrift samt aktiv finansforvaltning. — Historisk har OVF hatt stor betydning for samfunnsutviklingen, en betydning som videreutvikles og forsterkes i vår tid, sier direktør i OVF, Ole-Wilhelm Meyer.

Publisert

Beskjært OWM på S Teigen 2021 1

Ole -Wilhelm Meyer var med under OVFs jubileumsfeiring i 2021. Her fra Steigen prestegård.

Det var hus og eiendommer knyttet til prestegårdene som dannet grunnlaget for etableringen av Opplysningsvesenets fond, som ble grunnlovsfestet på Eidsvoll i 1814 og formelt opprettet ved lov i 1821. Gjennom OVFs 200 års historie har fondet forvaltet eiendommene, og avkastningen har tilført midler til Den norske kirke fram til 2022.

Etter skillet mellom stat og kirke i 2017, vedtok Stortinget i 2020 å dele fondet mellom staten og kirken, ved at kirken vederlagsfritt skal overta bispe- og presteboliger, samt tomter, nær knyttet til kirker landet over. Fradelingen av disse eiendommene pågår og OVF skal fortsette å forvalte de verdiene som blir igjen i OVF.

Fondet har vært, og er en muliggjører ved å være grunneier. Historisk har OVF vært en samfunnsbygger, noe vi skal fortsette med.

— Ole-Wilhelm Meyer, direktør i OVF

Verdier for fellesskapet

I tillegg til prestegårdene arbeider OVF også med utvikling av andre eiendommer i porteføljen. Mange eiendommer er festet bort til næringsbygg, bolig og fritidseiendommer, og en rekke andre eiendommer vurderes utviklet i samarbeid med kommune, næringsliv og andre aktører landet over, opplyser Ole-Wilhelm Meyer.

– Våre to datterselskaper Clemens Eiendom og Clemens kraft arbeider med dette, og har en rekke flotte prosjekter under arbeid. Datterselskapet Clemens Kraft arbeider med utvikling av miljøvennlig energiforsyning gjennom småkraftverk, og Clemens Eiendom med bolig- og næringsbyggprosjekter, blant annet under konseptet «Smarte nabolag». Disse og andre deler av fondets prosjekter og virksomheter, blant annet jord- og skogbruk og drift og vedlikehold av fondets kultureiendommer, skaper en rekke arbeidsplasser og aktivitet i Distrikts-Norge, avslutter Ole-Wilhelm Meyer.

Følg oss gjerne på