1.3 mil­li­ar­der til Den nors­ke kirke

Regjeringen har bestemt at Den norske kirke skal få overført totalt 1.3 milliarder kroner fra OVF, som skal øremerkes drift og vedlikehold av eiendommene som overdras fra OVF til kirken. Midlene overføres i to omganger; 650 millioner i år, og ytterligere 650 millioner i 2027.

Publisert

Foto 04 Lesja Prestegård foto Bernt M Tordhol

Lesja prestegård er en av prestegårdene som skal overføres til kirken. Foto: Bernt M. Tordhol

Bakgrunnen for overføring av midler til Den norske kirke (Dnk) er Stortingets vedtak i 2020 om at kirken skal få overført prestegårder og annen eiendom av særlig kirkelig betydning fra Opplysningsvesenets fond (OVF). Stortinget vedtok samtidig at det skal følge med midler fra OVF til drift og vedlikehold av eiendommene. Dnk og OVF har de siste årene drøftet hvilke eiendommer dette gjelder, og den endelige beslutningen om hvilke eiendommer som skal overføres ble tatt av regjeringen. Dnk og regjeringen har så blitt enige om størrelsen på beløpet som skal følge med. Dette baserer seg blant annet på en teknisk tilstandsrapport av alle prestegårdene.

Delingsprosjektet

-OVF er glade for at kirken og staten nå er kommet til enighet om størrelsen på beløpet kirken skal få, sier direktør Ole-Wilhelm Meyer i en kommentar. - Nå ser vi fram til å sluttføre delingsprosjektet både med faktisk overføring av eiendommene og overføring av midlene som skal følge med. Jeg regner med de første prestegårdene blir overført til kirken i løpet av året.

Kirkens eget eiendomsselskap​​​​​

Eiendommene og midlene blir overført kirkens eget eiendomsselskap, Dnk eiendom AS. Det er en forutsetning fra Stortinget at den økonomiske kompensasjonen skal holdes helt adskilt fra kirkens øvrige økonomi.