Å leve i Kulturarven

Hvert år blir flere av Ovfs prestegårder oppgradert og det legges om til miljøvennlig oppvarmingskilder i flere boliger. 

Publisert

Hvit port inn til to trehus omgitt av skog

Holt prestegård i Aust- Agder Foto: OVF

Opplysningsvesenets fond eier prestegårder fra Lista i sør til Lebesby i nord. Litt mer enn en tredjedel av fondets 363 presteboliger er fredet. De gamle presteboligene representerer kulturarven og det er gjerne en utfording å finne den rette balansegangen mellom antikvariske hensyn og moderne krav og standarder. I magasinet Kulturarven er noen av de siste års prosjekter plukket ut. Les litt om ti gamle presteboliger som har fått bedre bokomfort.

Kulturarven nr 82 _2018_ oppgr presteboliger