Nedstrand prestebolig

Nedstrand prestebolig

Nedstrand prestegard blei reist i 1920. Det blei brukt nokre materiale frå den gamle prestebustaden. Historia visar at prestebustaden har vore gjennom ein modernisering og standard heveing sidan for eksempel 1959. På den tida hadde presten stabbur på tunet, riktignok i lite bruk. Det same gjaldt  røykhuset på tunet, det  var mest falleferdig. Presten hadde naust siden han bruka båt i tjenesta. Det var ikkje wc i huset, men uthuset på tunet innheldt  både privet, rom for gris og høner og det var vedskjul og garasje. Hovedhus, stabbur og uthus stod på fredningsvurdert liste i frå Riksantikvaren, men blei ikkje med i den nye fredningsvurderinga i 1993. Riksantikvaren ynskjer prestegarden regulert til spesialområde bevaring etter Plan-og bygningsloven.